DALA-DEMOKRATEN, 19/2 – 97, FALUN

 

Del av anmeldelsen:”Välordnat på bjørkfaner”, Bo Degerman

------”Ingegjerd Dillan, fødd i Norge, arbetar med konkretiska medel.

Ytan klyvs og konkretiseras. Perspektivet förskjuts. Figurerna byter läge. Intrycket blir variationer på et tema. Kvadraten på trekant och trianglar som kvadrater.

I denna utställning på Galleri Hörnan i Falu Stadsbibliotek finns en lek med former ochelement som skulle trötta om inte färgen med sin sinnesverkan bortom logik och uträcningar förmedlade det där av ”ande”.---------